RSS

 
 

Obchodní podmínky1. Základní údajeDodavatel

Ing.Smelík Jan , se sídlem Petrovice 515 , 735 72 Petrovice u Karviné

Dodavatel je plátcem DPH.IČO: 64148360

DIČ:CZ6207290958dále jen "dodavatel")

Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než
si objedná vybrané zboží.2. Objednávka zbožíSeznam zboží na stránkách www.peknevany.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží
bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží a zašle objednávku na e-mail.. Odeslaná
objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k
rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odsouhlasením
objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků,
a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do
potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla
uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.Zrušení objednávky ze strany
prodejceVyhrazujeme si právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech:-zboží se již nevyrábí nebo nedodává

-změnila se výrazným způsobem cena

-nejsme schopni dodat zboží v dohodnutém termínuV případě, že jste již za toto zboží zaplatili, budou peníze převedeny zpět na
Váš účet v nejkratším možném termínu a nebo Vám vráceny jiným způsobem dle
vzájemné dohody.

Zrušení objednávky ze strany
zákazníkaZákazník má právo zrušit svou objednávku v případě, že dodavatel nesplní
dohodnutý termín dodávky.V případě, že zákazník uhradil zálohovou fakturu a chce od nákupu zboží
jednostranně odstoupit, může požadovat vrácení zálohy po dohodě
s dodavatelem.3. Zaslání zboží

Závazným potvrzením objednávky je
zaslání "závazné potvrzení
objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel
a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za
zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena
kupní smlouva. 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele
dodáno v co nejkratší době vlastní dopravou dodavatele , obvykle do 10
pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a složení zálohy na účet
dodavatele, pokud nebylo dohodnuto jinak .V případě volně stojících van ,
které nejsou skladem , je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o
případném prodloužení dodací lhůty včas informován již při uzavření kupní
smlouvy .Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník
stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé české
republiky a Slovenské republiky . Náklady na dopravu zboží hradí
dodavatel,pokud není uvedeno jinak.U volně stojících van
z umělého mramoru nebo umělého kamene ( vany s větší vanou do ProductID="200 kg" w:st="on">200 kg ) je odběratel
povinen si zajistit dostatečný počet osob nebo manipulační techniku na složení
zboží .

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v
plné výši uhradit převodem na účet nebo složením zálohy převodem na účet a
doplatku zboží při převzetí dobírkou a to na účet dodavatele pod příslušným
variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo hotově při dodání zboží.
Platební podmínky jsou odsouhlaseny při objednávce .Zásilka se zbožím obsahuje vždy
daňový doklad.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je
zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce
záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.Na základě vyhotoveného záznamu
bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník
má také právo od smlouvy odstoupit.Podepsáním přepravního listu
přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo
mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal
zásilky.Komunikace mezi zákazníkem a
dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou
poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Na emaily odpovídáme v co nejkratší lhůtě dle možností, nejdéle však do 3
dnů. 4. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.Záruční doba je uvedena u
každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak
je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží
jako záruční list daňový doklad.Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost
výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou
reklamovat.Zákazníkům, kteří zboží
používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba
stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní
dovozce zboží do čR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze
pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své
podnikatelské činnosti (nákup na Ič). Délka záruky je určena v tomto
případě rámcovou kupní smlouvou .

Dle § 53. odst. 6 Občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit
do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu,
která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku,
má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží , doporučujeme zaslat žádost na adresu
dodavatele, kde uvede zejména typ výrobku, , číslo prodejního dokladu a popis
závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu . Zásilky ze
kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.Reklamované zboží je nutno
zasílat v originálním obalu.Dodavatel neručí za případné mechanické poškození
před přijetím zboží. V případě reklamace nemá zákazník právo na náhradu
poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení.Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí
zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. 

5. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to
jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro
usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.Pokud zákazník projeví svůj
souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s
novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.Osobní údaje zákazníků
dodavatel nepředává žádné další osobě.Svůj souhlas s uchováváním a
zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník
kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@panther-service.cz
nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi
dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí
vhodným způsobem na internetových stránkách www.peknevany.cz . 
Doprava a dodací podmínkyDOPRAVA PRO VEŠKERÉ PRODUKTY ZCELA ZDARMA!Vámi vybrané zboží Vám dovezeme
až do domu.Po obdržení objednávky  Vás budeme telefonicky kontaktovat a
upřesníme termín dodávky.Zboží dopravujeme po české i
Slovenské republice našimi vozidly , pro dopravu samostatných baterií využíváme
i služeb jiných dopravců.UPOZORNěNÍU volně stojících van
z umělého mramoru nebo umělého kamene ( vany s větší vanou do ProductID="200 kg" w:st="on">200 kg ) je odběratel
povinen si zajistit dostatečný počet osob nebo manipulační techniku na složení
zboží . Dodací podmínky:Sortiment je distribuován ze
skladu v české Republice. Snažíme se zajistit kompletní sortiment skladem.V
případě, že se zboží právě nenachází na našem skladě , sdělíme Vám možný termín
dodání na základě poptávky.Termíny dodání:Dodání veškerého zboží po
dohodě s kupujícím , zboží skladem jsme schopni dodat i do 48 hodin od
Vaší objednávky .PlatbaJak je zboží možné uhradit:-50% záloha pří potvrzení
objednávky - doplatek dobírkou-předem (bankovním převodem na
náš účet)- hotově při dodání zboží Záruční doba a reklamace  Záruční doba platí ode dne
předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající
poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje
záruka 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek zboží jinak. Zboží u
kterého je vyžadována odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto
odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace
uznána. Ihned po zjištění jakékoli závady na zboží, kterou chcete reklamovat,
nás o tomto neprodleně informujte na naše telefony a e-maily viz. kontakty. My
se k reklamaci vyjádříme co nejdříve, nejpozději do 10ti dnů. Pokud nebude
telefonicky nebo emailem dohodnuto jinak , tak reklamace uplatňujte na adrese
naší  firmy viz. kontakty.